"Planas Lietuva"

Esminė informacija savivaldybėms apie pacientų pavėžėjimą nuo 2024 m. liepos 1 d.

Svarbi informacija

2024-01-05 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-01-19 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-03-01 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-03-15 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-03-29 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-05-03 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-05-10 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-05-17 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-05-24 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-05-31 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-06-07 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-06-14 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-06-21 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-06-28 9:00 (susitikimo nuoroda)

Pagrindinę informaciją, susijusią su pacientų pavėžėjimo paslauga, galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1196 „Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl specializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-90 „Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-32 „Dėl minimalaus savivaldybėse užtikrinamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių gavimo ir / ar grįžimui gavus jas vykdomas savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimas, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl standartizuoto pacientų pavėžėjimo paslaugų užsakymo algoritmo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-33 „Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1196 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (nuo 2024-07-01)

Būtina išankstinė registracija!

Savivaldybės koordinatoriaus mokymai:

2024-06-04 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

2024-06-06 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

2024-06-11 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

2024-06-13 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

Tiekėjų/vairuotojų mokymai:

2024-06-18 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

2024-06-20 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

2024-06-25 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

2024-06-27 14:00 val.

Registracijos anketos nuoroda >>>

Rekomenduojamą veiksmų planą, savivaldybėms ir savivaldybių įgaliotoms įstaigoms, galite rasti čia.

Pastabų teikimo formą galite rasti čia.

Kai vykstama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) gauti planinei pagalbai priskiriamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;

Kai vykstama į ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugų (dienos chirurgija, dienos stacionaras) ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;

Kai vykstama į ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų ambulatorinių ir (ar) stacionarinių reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija) ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;

Kai vykstama į ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų chemoterapijos paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ);

Kai vykstama planinei pagalbai priskiriamam stacionariniam gydymui;

Kai vykstama po planinei pagalbai priskiriamo stacionarinio gydymo į paciento gyvenamąją vietą;

Kai vykstama į ASPĮ dėl organo (-ų) transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;

Kai grįžtama iš aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą po to, kai greitosios medicinos pagalbos budinčios brigados atvežtam arba savarankiškai atvykusiam pacientui suteikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos (išskyrus atvejus, kai pacientas gali būti gabenamas tik greitosios medicinos pagalbos automobiliu);

Kai vykstama į toje pačioje ar besiribojančioje savivaldybėje esančią ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų hemodializės paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ).

7. Nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugos pacientams teikiamos esant šioms su pacientų sveikata susijusioms sveikatos būklėms:

7.1. pacientas turi judėjimo sutrikimų, dėl kurių negali savarankiškai vaikščioti ir jam reikalinga kitų asmenų pagalba arba judėjimo techninės  pagalbos priemonės (pavyzdžiui, ramentai, vaikštynės ar vežimėlis). Negalėjimas savarankiškai vaikščioti suprantamas kaip paciento galėjimas savarankiškai atlikti tik kelis žingsnius;

7.2. pacientas turi sveikatos sutrikimų, trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją (pavyzdžiui, psichikos, kalbos, regos, klausos), dėl kurių savarankiškai negali naudotis individualiu ar viešuoju transportu;

7.3. pacientas vyksta atlikti gydymo procedūrų, kurių sukeltas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę savarankiškai naudotis individualiu ar viešuoju transportu (pavyzdžiui, chemoterapija), arba dėl organo (-ų) transplantacijos;

7.4. pacientui dėl priverstinės kūno padėties, didelės kūno masės arba kitų priežasčių reikalinga papildoma įranga (pavyzdžiui, neštuvai, keltuvai) ir (ar) papildoma personalo fizinė pagalba.      

8. Specializuotos pacientų pavėžėjimo paslaugos yra planinei pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos tik pagal medicinines indikacijas, kai pacientui dėl sveikatos būklės transportavimo metu teikiama asmens sveikatos priežiūra arba yra didelė tokios priežiūros poreikio tikimybė ir (ar) reikalinga speciali gyvybės palaikymo ir (ar) kita speciali medicininė įranga (nepriklausomai nuo diagnozės ar sveikatos sutrikimo).

9. Dėl socialinių ir ekonominių priežasčių nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos: 

9.1. asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos  pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis) ir tokie asmenys taip pat turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų (pajamų nepakankamumas įvertinamas Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka) (toliau –  asmuo, kuris turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų); 

9.2. asmenims, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų; 

9.3. 75 metų ir vyresniems asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.

M1 – lengvasis automobilis.

M1SH – lengvasis automobilis pritaikytas vežti neįgaliuosius asmenis vėžimėliuose.

M1AFSC – lengvasis automobilis pritaikytas vežti asmenis gulimoje padėtyje (be sveikatos priežiūros specialisto).

Savivaldybės lygmens pavėžėjimas:

 1. Kai asmuo vyksta gauti planinių hemodializės paslaugų (nepriklausomai, kurioje vietoje teikiamos paslaugos).

 

Valstybės lygmens pavėžėjimas:

 1. Kai vykstama planinei pagalbai priskiriamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų gauti ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą.
 2. Kai vykstama planinei pagalbai priskiriamų asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugų (dienos chirurgija, dienos stacionaras) gauti ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą.
 3. Kai vykstama planinei pagalbai priskiriamų ambulatorinių ir (ar) stacionarinių reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija) gauti ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą.
 4. Kai vykstama planinei pagalbai priskiriamų chemoterapijos paslaugų gauti ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ).
 5. Kai vykstama planinei pagalbai priskiriamam gydymui gauti ir(ar) grįžtama iš jų į gyvennamąją vietą.
 6. Grįžimas iš Skubios pagalbos skyriaus;
 7. Vykimas organų transplantacijos procedūrai.
 8. Stacionarizuojamo paciento pervežimas tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

Dažniausiai užduodami klausimai

Pacientų pavėžėjimo paslaugų apmokėjimą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir jo įgyvenamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Klausimais susijusiais su pavėžėjimo projektu konsultuoja Karštoji linija 1808 tel. 1808 arba el. paštu info@1808.lt.

Pacientai galės naudotis pavėžėjimo paslaugomis vystant į tas įstaigas, kurios yra sudariosios sutartį su Valstybinę ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, gauti paslaugoms apmokamoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo ir turintys gydytojo išrašytą elektroninį siuntimą tai paslaugai gauti.

Už valstybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo organizavimą atsakinga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota įstaiga.

Iki liepos 1 d. Karštoji linija 1808 atlieka tiek savivaldybės, tiek valstybės lygio pavėžėjimo registracijas. Nuo liepos 1 d. savivaldybės pačios spręs ar norės naudotis Karštosios linijos 1808 paslaugomis atliekant pacientų registracijas.

Savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo užtikrinimo tvarka aprašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1196 „DĖL PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” pakeitimo I skyriaus 28 punkte.

28. Galimybė savivaldybės lygmeniu per savivaldybės įgaliotą įstaigą užsakyti nespecializuotą pacientų pavėžėjimo paslaugą  turi būti užtikrinama ne trumpiau kaip 8 valandas per parą darbo dienomis, atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo poreikius. Savivaldybės įgaliotos įstaigos nedarbo metu bei poilsio ir švenčių dienomis pacientų pavėžėjimo paslaugos užsakymas  vykdomas tiesiogiai per GMPT naudojantis tel. Nr. 1808.

Pacientas gali pasinaudoti specializuotu pavėžėjimu šiais atvejais:

 • Ambulatorinėms specializuotoms paslaugoms;
 • Dienos stacionarui;
 • Ambulatorinės ar stacionarios reabilitacijos paslaugoms;
 • Chemoterapijai;
 • Vykimui į stacionarinį gydymą;
 • Organo transplantacijai.

 

Visais atvejais, specializuotą pavėžėjimą užsako asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistas.

Pavėžėjimo paslauga yra nemokama, tačiau yra taikomos išimtys, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu ar jo pagrindu priimtais teisės aktais savivaldybėse.

Taip, pacientui, kuris prisirašęs prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos bus teikiama pavėžėjimo paslauga gydytojo specialisto konsultacijai, esant gydytojo išrašytam elektroniniam siuntimui.

Pacientas gali registruotis pavėžėjimo paslaugai gauti tiek vykimui į sveikatos priežiūros įstaigą, tiek vykimui į namus.

Taip, užsakoma tokios rūšies pavėžėjimo paslauga, kokia yra būtina pagal paciento sveikatos būklę ir (ar) individualius paciento poreikius.

Ne, pavėžėjimo paslauga teikiama tik antrinio ir tretinio lygio paslaugoms gauti. 

Šiuo metu paciento registracija pavėžėjimui, hemodializės paslaugai gauti, yra atliekama per savivaldybės įgaliotas įstaigas.

Pacientų socialinių ir ekonominių kriterijų nustatymo tvarka aprašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1196 „DĖL PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” pakeitimo III skyriaus 9 punkte.

9. Dėl socialinių ir ekonominių priežasčių nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos: 

9.1. asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos  pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis) ir tokie asmenys taip pat turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų (pajamų nepakankamumas įvertinamas Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka) (toliau –  asmuo, kuris turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų); 

9.2. asmenims, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų; 

9.3. 75 metų ir vyresniems asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.

Komanda

Pasiruošimo pacientų pavėžėjimui nuo 2024 m. liepos 1 d. kuravimas
Tomas Vasiliauskas
Patarėjas
Tel. 8 649 72068
Karštosios linijos 1808 darbo koordinavimas, darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir rezultatų pasiekimas
Eglė Radvilė
Karštosios linijos 1808 vadovė
Tel. 8 659 53036
El. paštas egle.radvile@greitojipagalba.lt
Savivaldybių administracijų ir savivaldybių įgaliotų įstaigų konsultavimas, informacijos ir duomenų surinkimas iš savivaldybių bei socialinių partnerių
Elvinas Staškus
Karštosios linijos 1808 koordinatorius
Tel. 8 669 49581
El. paštas elvinas.staskus@1808.lt
Savivaldybės įgaliotų įstaigų ir partnerių integravimas pavėžėjimo registracijos sistemoje ir konsultavimas susijusiais klausimais
Deimantė Mockutė
Vyresnioji kompiuterinių sistemų specialistė
Tel. 8 686 79644
El. paštas deimante.mockute@1808.lt
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų informavimas ir konsultavimas pavėžėjimo proceso klausimais
Arūnas Būdelis
Karštosios linijos 1808 koordinatorius
Tel. 8 687 79981
El. paštas arunas.budelis@1808.lt
Valstybės lygmens pavėžėjimų tiekėjų ataskaitų tikrinimas
Neringa Pakarskienė
Karštosios linijos 1808 koordinatorė
Tel. 8 664 80625
El. paštas neringa.pakarskiene@1808.lt
Operatorių darbo kokybės, pavėžėjimo registracijų koordinavimas, skambučių valdymas
Brigita Rimkevičienė
Karštosios linijos 1808 koordinatorė
Tel. 8 615 76895
El. paštas brigita.rimkeviciene@1808.lt

PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMAS 1808

Konsultacijos pacientų pavėžėjimo organizavimo ir pasiruošimo pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimui nuo 2024 m. liepos 1 d. klausimais

lt_LTLietuvių kalba