"Planas Lietuva"

Esminė informacija savivaldybėms apie pacientų pavėžėjimą nuo 2024 m. liepos 1 d.

Svarbi informacija

2024-01-05 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-01-19 9:00 (vaizdo įrašas, skaidrės)

2024-03-01 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-03-15 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-03-29 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-04-12 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-04-26 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-05-03 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-05-10 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-05-17 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-05-24 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-05-31 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-06-07 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-06-14 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-06-21 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-06-28 9:00 (susitikimo nuoroda)

2024-01-30 Klaipėda

2024-02-06 Šiauliai

2024-02-13 Panevėžys

2024-02-20 Kaunas

2024-02-27 Vilnius

Dėl detalesnės informacijos apie susitikimus prašome kreiptis el. paštu: elvinas.staskus@1808.lt

Rekomenduojamas veiksmų planas savivaldybėms ir savivaldybių įgaliotoms įstaigoms.

Informacija ruošiama…

Pastabų teitimo formą galite rasti čia.

Pasiūlymus ir pastebėjimus dėl teisės aktų siųsti el. paštu info@1808.lt 

6.1. kai vykstama į ASPĮ gauti planinių specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų <…>;
6.2. kai vykstama į ASPĮ gauti planinių asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugų (dienos chirurgija, dienos stacionaras) <…>;
6.3. kai vykstama į ASPĮ gauti planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija) <…>;
6.4. kai vykstama į ASPĮ gauti planinių hemodializės paslaugų <…>;
6.5. kai pacientas pervežamas iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti <…>;
6.6. kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui <…>;
6.7. kai vykstama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl organo (-ų) transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
6.8. kai grįžtama iš aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą po to, kai greitosios medicinos pagalbos budinčios brigados atvežtam arba savarankiškai atvykusiam pacientui suteikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos.

4. Pacientų pavėžėjimo paslaugos pacientams teikiamos esant šioms su pacientų sveikata susijusioms sveikatos būklėms:
4.1. pacientas turi judėjimo sutrikimų, dėl kurių negali savarankiškai vaikščioti ir jam reikalinga kitų asmenų pagalba arba techninės pagalbos priemonės (ramentai, vaikštynės ar neįgaliojo vežimėlis). Negalėjimas savarankiškai vaikščioti suprantamas kaip paciento galėjimas savarankiškai atlikti tik kelis žingsnius;
4.2. pacientas turi sveikatos sutrikimų, trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją (psichikos, kalbos, regos, klausos), dėl kurių savarankiškai negali naudotis individualiu ar viešuoju transportu;
4.3. pacientas vyksta atlikti gydymo procedūrų, kurių sukeltas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę savarankiškai naudotis individualiu ar viešuoju transportu (pvz., dializė, chemoterapija), arba dėl organo (-ų) transplantacijos;
4.4. pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;
4.5. pacientui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) dėl paciento sveikatos būklės jį vežant būtinai turi dalyvauti asmens sveikatos priežiūros specialistas (-ai).


5. Dėl socialinių ir ekonominių priežasčių pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos:
5.1. asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir (ar) 75 metų ir vyresniems asmenims;
5.2. asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų. Pajamų nepakankamumas įvertinamas pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenis, o reikiama informacija gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, kaip nurodyta Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktyje.

M1 – lengvasis automobilis.

M1SH – lengvasis automobilis pritaikytas vežti neįgaliuosius asmenis vėžimėliuose.

M1AFSC – lengvasis automobilis pritaikytas vežti asmenis gulimoje padėtyje (be sveikatos priežiūros specialisto).

Savivaldybės lygmens pavėžėjimas:

  1. Kai asmuo vyksta gauti planinių hemodializės paslaugų (nepriklausomai, kurioje vietoje teikiamos paslaugos);
  2. Kai vykstama planiniam ambulatoriniam gydymui ir (ar) iš jo, planiniam stacionariniam gydymui ir (ar)iš jo, tos pačios savivaldybės ribose.

 

Valstybės lygmens pavėžėjimas:

  1. Grįžimas iš Skubios pagalbos skyriaus;
  2. Vykimas organų transplantacijos procedūrai;
  3. Stacionarizuojamo paciento pervežimas tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų;
  4. Kai vykstama planiniam ambulatoriniam gydymui ir (ar) iš jo, planiniam stacionariniam gydymui ir (ar)iš jo kertant savivaldybės ribas.
  5. Kitos paslaugos, kurios nepatenka į Savivaldybės lygmens paslaugas.

Dažniausiai užduodami klausimai

Nespecializuotas savivaldybės lygmens pavėžėjimas bus finansuojamas savivaldybių biudžeto lėšomis

Specializuotas savivaldybės lygmens pavėžėjimas finansuojamas Valstybinės ligonių kasos lėšomis.

Klausimais susijusiais su pavėžėjimo projektu konsultuoja Karštoji linija 1808 tel. 1808 arba el. paštu info@1808.lt.

Pacientai galės naudotis pavėžėjimo paslaugomis vystant į tas įstaigas, kurios yra sudariosios sutartį su Valstybinę ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, gauti paslaugoms apmokamoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo ir turintys gydytojo išrašytą elektroninį siuntimą tai paslaugai gauti.

Už valstybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo organizavimą atsakinga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota įstaiga.

Iki liepos 1 d. Karštoji linija 1808 atlieka tiek savivaldybės, tiek valstybės lygio pavėžėjimo registracijas. Nuo liepos 1 d. savivaldybės pačios spręs ar norės naudotis Karštosios linijos 1808 paslaugomis atliekant pacientų registracijas.

Ne, kadangi pavėžėjimo lygis yra nustatomas pagal teritorinį principą.

Teritorinis principas nėra taikomas tik tais atvejais, kai grįžtama iš skubios pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą, kai pavėžėjimas vyksta tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų arba transplantacijai.

Pilotinio projekto metu užnešimo/ nunešimo paslauga nėra teikiama pilna apimtimi. Ateityje planuojama, kad už gulinčio paciento užnešimo/ nunešimo paslaugos teikimą bus atsakingas pavėžėjimo paslaugą teikianti įmonė.

Savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo užtikrinimo tvarka aprašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1196 „DĖL PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” I skyriaus 20 punkte.


20. Galimybė užsakyti pacientų pavėžėjimo paslaugą savivaldybės lygmeniu turi būti užtikrinama ne trumpiau kaip 8 val. per parą darbo dienomis, atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo poreikius. Savivaldybės įgaliotos įstaigos nedarbo metu bei poilsio ir švenčių dienomis pacientų pavėžėjimo paslaugos užsakymas galimas tik Aprašo 6.8 papunktyje nurodytu atveju. Savivaldybės įgaliotos įstaigos nedarbo metu bei poilsio ir švenčių dienomis pacientų pavėžėjimo paslaugos užsakymas Aprašo 6.8 papunktyje nurodytu atveju vykdomas savivaldybės įgaliotos įstaigos nustatyta tvarka, kuri turi būti skelbiama savivaldybės įgaliotos įstaigos patalpose esančiuose viešuose informaciniuose stenduose ir savivaldybės įgaliotos įstaigos interneto svetainėje. Visais atvejais pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimas užtikrinamas 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

Pavėžėjimo paslauga yra nemokama, tačiau paslauga yra teikiama pacientams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1196 „DĖL PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” III skyriuje nurodytus kriterijus.

Taip, pacientui, kuris prisirašęs prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos bus teikiama pavėžėjimo paslauga gydytojo specialisto konsultacijai, esant gydytojo išrašytam elektroniniam siuntimui.

Pacientas gali registruotis pavėžėjimo paslaugai gauti tiek vykimui į sveikatos priežiūros įstaigą, tiek vykimui į namus.

Taip, užsakoma tokios rūšies pavėžėjimo paslauga, kokia yra būtina pagal paciento sveikatos būklę ir (ar) individualius paciento poreikius.

Ne, pavėžėjimo paslauga teikiama tik antrinio ir tretinio lygio paslaugoms gauti. 

Šiuo metu paciento registracija pavėžėjimui, hemodializės paslaugai gauti, yra atliekama per savivaldybės įgaliotas įstaigas.

Pacientų socialinių ir ekonominių kriterijų nustatymo tvarka aprašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1196 „DĖL PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” II skyriaus 5 punkte.

5. Dėl socialinių ir ekonominių priežasčių pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos:
5.1. asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir (ar) 75 metų ir vyresniems asmenims;
5.2. asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų. Pajamų nepakankamumas įvertinamas pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenis, o reikiama informacija gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, kaip nurodyta Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktyje.

Komanda

Pasiruošimo pacientų pavėžėjimui nuo 2024 m. liepos 1 d. kuravimas
Tomas Vasiliauskas
Patarėjas
Tel. 8 649 72068
Karštosios linijos 1808 darbo koordinavimas, darbų organizavimas, kokybės užtikrinimas ir rezultatų pasiekimas
Aleksandr Kasradze
Karštosios linijos 1808 vadovas
Tel. 8 668 42739
El. paštas aleksandr.kasradze@1808.lt
Savivaldybių administracijų ir savivaldybių įgaliotų įstaigų konsultavimas, informacijos ir duomenų surinkimas iš savivaldybių bei socialinių partnerių
Elvinas Staškus
Karštosios linijos 1808 koordinatorius
Tel. 8 669 49581
El. paštas elvinas.staskus@1808.lt
Savivaldybės įgaliotų įstaigų ir partnerių integravimas pavėžėjimo registracijos sistemoje ir konsultavimas susijusiais klausimais
Dovilė Karaliūtė
Vyresnioji kompiuterinių sistemų specialistė
Tel. 8 657 71663
El. paštas dovile.karaliute@1808.lt
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų informavimas ir konsultavimas pavėžėjimo proceso klausimais
Arūnas Būdelis
Karštosios linijos 1808 koordinatorius
Tel. 8 687 79981
El. paštas arunas.budelis@1808.lt
Nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių konsultavimas
Deimantė Mockutė
Karštosios linijos 1808 koordinatorė
Tel. 8 686 79644
El. paštas deimante.mockute@1808.lt
Valstybės lygmens pavėžėjimų tiekėjų ataskaitų tikrinimas
Neringa Pakarskienė
Karštosios linijos 1808 koordinatorė
Tel. 8 664 80625
El. paštas neringa.pakarskiene@1808.lt
Operatorių darbo kokybės, pavėžėjimo registracijų koordinavimas, skambučių valdymas
Brigita Rimkevičienė
Karštosios linijos 1808 koordinatorė
Tel. 8 615 76895
El. paštas brigita.rimkeviciene@1808.lt

Karštoji linija 1808

Konsultacijos pacientų pavėžėjimo organizavimo ir pasiruošimo pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimui nuo 2024 m. liepos 1 d. klausimais

lt_LTLietuvių kalba