Sutarčių pasirašymo procesas (tvarka)

1. Kiekvienas vakcinavimo centras norėdamas naudotis Kauno m. GMPS informacine sistema turi su Kauno m. GMPS pasirašyti sutartį, kurios nuorodą rasite žemiau.

2. Sutartis bus elektroninė (ADOC formatu) arba (jei nėra galimybių pasirašyti ADOC formatu)- popierinė.

3. Jeigu sutartis bus elektroninė, vakcinavimo centras turi parsisiųsti sutartį, kurios nuorodą rasite žemiau, ją užpildyti reikiamais rekvizitais ir ja atsiųsti WORD formatu el. paštu - paliulionis@greitojipagalba.lt. Pastaba: Jeigu sutartį pasirašo ne vadovas, prašome papildomai pateikti įgaliojimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kuris suteikia teisę asmeniui įstaigos vardu pasirašyti sutartį. Darbuotojų lentelė pildoma tik taip kaip pateikta yra pavyzdyje. Kauno m. GMPS paruoš ADOC formato dokumentą, kurį pasirašys ir tuomet atsiųs vakcinavimo centrui pasirašymui. Vakcinavimo centras nedelsdamas turės sutartį ADOC formatu pasirašyti ir gražinti nurodytu el. paštu (instrukcija kaip sutartis ADOC formatu gali būti pasirašoma elektroniniu parašu pateikiama žemiau). Kauno m. GMPS gavusi sutartį, patikrins parašų galiojimą ir registruos savo informacinėje sistemoje. Kai Kauno m. GMPS sutartį užregistruos savo informacinėje sistemoje, sutartį su visais metaduomenimis grąžins vakcinavimo centrui.

4. Jeigu sutartis bus popierinė, vakcinavimo centras turi parsisiųsti sutartį, kurios nuorodą rasite žemiau, ją užpildyti reikiamais rekvizitais, atsispausdinti dviem egzemplioriais ir atsiųsti per kurjerį Kauno m. GMPS adresu - Pramonės  pr. 33-301, LT-51271 Kaunas  (jeigu kurjeriai prašo nurodyti gavėjo mobiliojo telefono numerį, tuomet vakcinavimo centras galėtų nurodyti šį siuntos gavėjo mobiliojo telefono numerį – 8 620 42936). Kauno m. GMPS gavusi popierinės sutarties du egzempliorius, ją pasirašys ir antrą egzempliorių grąžins Jums paštu.


REIKALINGI DOKUMENTAI SUTARTIMS

< DOKUMENTUS PARSISIŲSTI ČIA >KAIP PASIRAŠYTI DOKUMENTUS EL. PARAŠU

< ELEKTRONINIO PARAŠO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ČIA >