Dirbame kasdien nuo 8 iki 20 val.

KARŠTOJI LINIJA 1808

Konsultacijos tyrimų ir vakcinacijos klausimais:

1808    arba   +370 66 01 1808

 

INTERNETO SVETAINĖS 1808.LT POLITIKA

 

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Kauno m. GMPS) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Ši privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kai asmenys kreipiasi į Kauno m. GMPS per interneto svetainę 1808.lt arba Karštosios linijos 1808 telefono numeriu ir reglamentuoja pagrindinius interneto svetainės naudotojų bei telefonijos asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

 

TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PRIVATUMO POLITIKA

 

Jūsų asmens duomenis Kauno m. GMPS tvarko vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę ir siekiant užtikrinti visuomenės interesą sveikatos srityje, įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, vadovaujantis:

 1. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktais ir 9 straipsnio 2 dalies g, h, i, j punktais;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;
 3. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu;
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. V-997 „Dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje „Karštojoje linijoje 1808“;
 5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 6. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

 

Su Kauno m. GMP duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu Pramonės 33, LT- 51271, Kaunas, Lietuva (laišką adresuokite Kauno m. GMPS duomenų apsaugos pareigūnui) arba el. paštu duomenusauga@greitojipagalba.lt.

 

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS

 

Kauno m. GMPS asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams.

 

Kauno m. GMPS asmens duomenis tvarko tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

 

Kauno m. GMPS tvarko tikslius asmens duomenis. Jeigu Kauno m. GMPS tvarkant asmens duomenis buvo suklysta ar dėl kitų priežasčių šie duomenys yra netikslūs, asmens duomenys bus ištaisyti, o jei tai neįmanoma, netikslūs duomenys bus sunaikinti.

 

Informacija apie Jus saugoma tik tol, kol ji Kauno m. GMPS būtina, arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai.

 

Kauno m. GMPS svarbus pasitikėjimas, todėl ji užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, jų neatskleidžia asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

 

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

 

Kauno m. GMPS renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūs naudojatės Kauno m. GMPS paslaugomis:

1) registruotis vakcinavimui ar tyrimui internetu patys, pasirenkant norimą vakciną ar tyrimą su privatumo politika galite susipažinti adresu: https://vakcina.myhybridlab.com/privacy-policy arba lfreg.myhybridlab.com/privacy-policy;

2) tiesiogiai skambinant trumpuoju telefono numeriu 1808 į karštąją liniją užregistruoti vakcinavimui ar tyrimui, kai Jūs patys to negalite padaryti internetu. Pokalbis yra įrašomas užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo kokybę ir vidaus administravimą. Kauno m. GMPS tvarko šiuos asmenų, skambinančių interneto svetainėje nurodytu trumpuoju telefono numeriu, asmens duomenis: telefono numeris, telefono skambučio data, laikas, konkreti teikiama paslauga (laboratoriniam tyrimui ar vakcinacijai), kuriai registruojamasi, skambučio rezultatas, papildoma informacija (kai reikia), telefono pokalbio įrašas. Telefoninis pokalbis įrašomas asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą Kauno m. GMPS pareigą užtikrinti teikiamas paslaugas ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų. Telefoninio pokalbio įrašas  saugomas 3 metus nuo telefono skambučio datos.

3) visi pacientai, klientai gali rašyti elektroniniu paštu info@1808.lt atšaukimo tikslu užregistruotos paslaugos dėl paskirto tyrimo ar vakcinacijos. Tvarkomi asmens duomenys: registracijos numeris, Jūsų telefono numeris ar (ir) elektroninio pašto adresas, vardas pavardė.

 

                      Duomenų gavėjai:

 • pats fizinis asmuo, jo telefono numeriu išsiųstos trumposios (SMS) žinutės;
 • telefonijos paslaugas teikiančios bendrovės operatorius;
 • sveikatos priežiūros įstaigoms – sveikatos paslaugų teikimo tikslu.
 • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai bendrieji paciento asmens duomenys: asmens vardas (-ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas (paciento identifikatorius išoriniam teikimui), duomenys apie susirgimus pagal elektronines medicinines E200 ir E200-ats formas, atsakymus apie atliktus tyrimus, vakcinacijos E63 formos duomenys.
 • Sveikatos apsaugos ministerijai – ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų teikimo tikslu nuasmeninti duomenys.
 • Valstybinei ligonių kasai siekiant užtikrinti medicinos pagalbos priskirtų asmens sveikatos priežiūrai paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas;
 • Valstybinei duomenų valdysenos informacinei sistemai – kartą per parą (nakties metu) pateikiami duomenis, susiję su registracija, laisvais ir užimtais vizitų laikais pagal savivaldybes;
 • kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę gauti ESVIS tvarkomus duomenis, tik jei tokia teisė yra numatyta šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
 • duomenys į trečiąsias valstybes neteikiami.

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos mūsų svetainėse

 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

Slapukai

 

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

 

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 

PavadinimasTipasAprašymasGaliojimas
test_cookieSkelbimasTest_cookie nustato doubleclick.net ir yra naudojamas nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.15 minučių
IDESkelbimas„Google DoubleClick IDE“ slapukai naudojami informacijai apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, pateikti atitinkamus skelbimus ir pagal vartotojo profilį, saugoti.1 metai 24 dienos
_ga_HE4JEHCLDZAnalizėŠį slapuką įdiegė Google Analytics.2 metai
_gaAnalizė_ga slapukas, įdiegtas Google Analytics, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat seka svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti.2 metai
_gcl_auAnalizėTeikia „Google“ žymų tvarkytuvė, kad būtų galima išbandyti svetainių, naudojančių jų paslaugas, reklamos efektyvumą.3 mėnesiai
_gidAnalizė„Google Analytics“ įdiegtas _gid slapukas saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat sukuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Kai kurie renkami duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai.1 diena
_gat_gtag_UA_212286414_1Analizė„Google“ nustatė, kad atskirtų naudotojus.1 minutę
cookielawinfo-checkbox-necessaryBūtinasŠis slapukas, kurį nustatė GDPR slapukų sutikimo papildinys, naudojamas įrašyti naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Būtina“.1 metai
cookielawinfo-checkbox-functionalBūtinasSlapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys, kad įrašytų naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Funkcinis“.1 metai
cookielawinfo-checkbox-performanceBūtinasŠis slapukas, nustatytas GDPR Cookie Consent papildinio, naudojamas išsaugoti naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Našumas“.1 metai
cookielawinfo-checkbox-analyticsBūtinasŠis slapukas, kurį nustatė GDPR slapukų sutikimo papildinys, naudojamas įrašyti naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Analytics“ .1 metai
cookielawinfo-checkbox-advertisementBūtinasŠis slapukas, kurį nustatė GDPR slapukų sutikimo papildinys, naudojamas įrašyti naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Skelbimas“ .1 metai
cookielawinfo-checkbox-othersBūtinasŠis slapukas, nustatytas GDPR Cookie Consent įskiepio, naudojamas išsaugoti naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Kiti“.1 metai

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu (anglų kalba): http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

Susisiekite su mumis

 

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

 

Paštu: Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas

El. paštu: duomenusauga@greitojipagalba.lt

TURI KLAUSIMŲ ? GERAI !
Visus atsakymus rasi čia: www.koronastop.lt

© Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, 2022

Viešoji įstaiga, kodas 235042580. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pramonės pr. 33, LT-51271 Kaunas.

Į viršų